Żywienie zbiorowe i usługi sprzątania

Podpisanie umowy z Gminą Jastków na usługi żywienia w Żłobku Samorządowym w Jastkowie