Żywienie zbiorowe i usługi sprzątania

O nas

Food Investment S.A. jest profesjonalnym podmiotem świadczącym usługi na rynku usług żywienia oraz na rynku usług sprzątania. Oferta kompleksowego świadczenia usług żywienia i sprzątania skierowana jest do wszystkich rodzajów odbiorców korzystających z tego typu usług, jak szpitale, uzdrowiska, szkoły, domy pomocy społecznej, policja czy wojsko. Pomimo tego, że zdecydowana większość kontraktów zawieranych w oparciu z Prawo Zamówień Publicznych, Spółka świadczy również usługi dla podmiotów prywatnych. Food Investment świadczy usługi na najwyższym poziomie, czego dowodem są liczne referencje oraz liczba realizowanych kontraktów. Wieloletnie doświadczenie Zarządu oraz wykwalifikowana kadra pracownicza są zawsze gwarantem zadowolenia naszych klientów.

Spółka rozpoczęła działalność operacyjną w roku 2010. Początkowo, jako podmiot prowadzący działalność (we współpracy z Sokołów S.A.) w zakresie handlu produktami gastronomicznymi, głównie półproduktami służącymi do przygotowywania gotowych posiłków, jednakże już w roku 2011 podjęto decyzję o bezpośrednim świadczeniu usług żywieniowych. Wymagało to znaczącej rozbudowy struktury organizacyjnej i dokonania niezbędnych inwestycji, co było możliwe dzięki zaangażowaniu akcjonariuszy. Dynamiczny rozwój Spółki oraz zdobycie ugruntowanej pozycji na rynku usług żywieniowych pozwolił na podjęcie w 2016 roku kolejnego wyzwania, jakim było rozszerzenie działalności o świadczenie usług profesjonalnego sprzątania. Obie usługi są ze sobą często powiązane i aktualna oferta Food Investment jest ofertą kompleksową, często oczekiwaną przez klientów.

W ślad za dynamicznym rozwojem Spółki podjęto szereg działań związanych z usprawnieniem funkcjonowania działów administracji i finansowo-księgowego.  w 2013 roku zrezygnowano z usług biura rachunkowego i utworzono własny dział księgowości. Wdrożono nowoczesne systemy informatyczne rachunkowości oraz kadr i płac, a także system pozwalający na współpracę programów księgowych i kadrowych bezpośrednio z systemami bankowymi, co przy kilkuset zatrudnionych pracownikach znacząco usprawniło pracę. Wdrożono centralny system magazynowy, pozwalający na kontrolę zakupów i zużycia surowców w obiektach w całej Polsce. Ponadto dokonano wdrożenia specjalistycznego systemu informatycznego do obsługi obiektów gastronomicznych w zakresie ich pełnej kontroli, począwszy od zakupów towarów, poprzez tworzenie jadłospisów z uwzględnieniem diet i kaloryczności, wydaniem towarów do produkcji, kontroli zużycia, skończywszy na kontroli kosztów produkcji. Wdrożenie wszystkich powyższych systemów pozwoliło na sprawniejsze działanie w zakresie optymalizacji kosztów zakupów oraz produkcji, a także kontroli finansowo-księgowej.

Food Investment jest profesjonalnie zarządzanym i zorganizowanym podmiotem, posiada know-how, doświadczenie i pełną zdolność do samodzielnego uczestnictwa w przetargach na żywienie zbiorowe oraz usługi sprzątania, mając na uwadze zarówno posiadane referencje, doświadczenie, jak i osiągnięte obroty. Spółka obsługuje wszystkie docelowe grupy odbiorców, które zakładano pozyskać – szpitale, uzdrowiska, szkoły i ośrodki pomocy społecznej, jak również policję i wojsko. Pozwala to na uczestnictwo Spółki w niemal każdym rodzaju przetargu.