Żywienie zbiorowe i usługi sprzątania

Pogotowie Opiekuńcze w Gdańsku im. Karola Olgierda Borchardta